Premreal współdoradzał Von der Heyden & Partners Sp. z o. o. przy sprzedaży nieruchomości w Warszawie przy ul. Wilczej 22. Nabywcą jest Realco Property Investment and Development Sp. z o. o. 

Transakcja obejmuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do gruntu o powierzchni 224 m2 wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności o powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) wynoszącej 597 m2 oraz udział 4230/5967 w prawie użytkowania wieczystego do gruntu o powierzchni 423 m2 oraz w prawie własności posadowionego na nim budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności o PUM wynoszącej 584 m2. Prawa te obejmują łącznie PUM wynoszącą 1,067 m². 

Nabywca planuje modernizację obiektu i sprzedaż lokali mieszkalnych atorvastatin 20 mg tablet.